חדשות האיגוד ומידע נוסף

סינון:

סינון רשומות

כנס "מחאה 2023 – שיח מחקרי ראשוני"

עדכון על שינוי בהרכב מועצת האיגוד

קורסים ארציים במדעי הנתונים לתלמידי תואר שני ושלישי

בחירות למועצת האיגוד, 2023

פורסם:

Few and Zero Shot Learning workshop (11 Dec 2022)

קול קורא לשיתוף פעולה בין האקדמיה למשרדי ממשלה ושלטון מקומי לשנת 2022

הסקה סיבתית

קורסים ארציים בסטטיסטיקה לתלמידי תואר שני ושלישי, תשפ"ג

סדנה מקוונת בת שלוש שעות בנושא ״סטטיסטיקה בשפת Julia"

The Israel Statistical Association annual conference 2022

קול קורא להצעת מועמדים למועצה, לנשיאות ולוועדת הביקורת

דילוג לתוכן