חדשות האיגוד

כנס "מחאה 2023 – שיח מחקרי ראשוני"

עדכון על שינוי בהרכב מועצת האיגוד

קורסים ארציים במדעי הנתונים לתלמידי תואר שני ושלישי

בחירות למועצת האיגוד, 2023

פורסם:

קול קורא להצעת מועמדים למועצה, לנשיאות ולוועדת הביקורת

קול קורא למועמדות לפרס על עבודת תיזה – עדכון

הגשת מועמדות לחברות במועצת האיגוד

קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגת מחייה לפוסט-דוקטורט בפסיכומטריקה במוסדות לימודים בחוץ לארץ

פרופ׳ אורי גולדבורט זכה בפרס על מפעל חיים

פורסם:

הודעה לחברי האיגוד

ברכות לפרופ׳ רון קנת על זכייתו במדליית ג׳ורג׳ בוקס

תשלום דמי חברות לאיגוד

דילוג לתוכן