עדכון על שינוי בהרכב מועצת האיגוד

לאחר הבחירות האחרונות אסף ויינשטיין ביקש לסיים את חברותו במועצה (נימוקים של עומס וחוסר אפשרות לתרום בצורה שהיה רוצה).

המועצה פעלה בהסכמה מלאה ובהתאם לתקנון, לפי סעיף ח': חבר רשאי לסיים את כהונתו; וסעיף -י': התפנה מקום במועצה, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של האיגוד כחבר מועצה עד לאסיפה הכללית הבאה. המועצה בחרה ביובל נוב (שקיבל תמיכה משמעותית בבחירות).

שתפו:

באותו נושא

כנס "מחאה 2023 – שיח מחקרי ראשוני"

קורסים ארציים במדעי הנתונים לתלמידי תואר שני ושלישי

בחירות למועצת האיגוד, 2023

פורסם:
דילוג לתוכן