קורסים ארציים במדעי הנתונים לתלמידי תואר שני ושלישי

בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ד), בסמסטר א', יינתנו קורסים מתקדמים בסטטיסטיקה הפתוחים לתלמידי תואר שני ושלישי. הקורסים יינתנו בקמפוס של אוניברסיטת תלאביב (ולא בזום). כל תלמידי המוסדות האקדמיים השונים מוזמנים להרשם ולהשתתף ללא תשלום נוסף, וציונם בקורסים יועבר למוסד האם.

לפרטים נוספים, ראו כאן.

שתפו:

באותו נושא

כנס "מחאה 2023 – שיח מחקרי ראשוני"

עדכון על שינוי בהרכב מועצת האיגוד

בחירות למועצת האיגוד, 2023

פורסם:
דילוג לתוכן