קול קורא למועמדים לפרסי האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה לשנת 2012

האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה מזמין סטודנטים שהגישו עבודות לתואר שני או שלישי בשנה שחלפה להגיש מועמדות לפרס פרץ או פרס פוטר:

הפרסים יוענקו לזוכים בכנס השנתי של האיגוד.

הפרסים יוענקו על פי תקנון הפרסים.

חברי ועדת הפרס לשנת 2012 הם: ד"ר רונית ניראל (יו"ר), ד"ר דני יקותיאלי וד"ר יאיר גולדברג.

את המועמדות לפרסים בצרוף העבודה המועמדת יש להגיש בדוא"ל אל יו"ר ועדת הפרס: nirelr@cc.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 22.4.2012.

שתפו:

באותו נושא

כנס "מחאה 2023 – שיח מחקרי ראשוני"

עדכון על שינוי בהרכב מועצת האיגוד

קורסים ארציים במדעי הנתונים לתלמידי תואר שני ושלישי

דילוג לתוכן