התחרות השנתית של ENBIS

אנו מתכבדים ליידע על הפתיחה המתקרבת של התחרות השנתית של ENBIS.

השנה המשתתפים מתבקשים לנתח נתוני מכירות ולהמליץ על מדיניות מכירות ונתונים לאיסוף עתידי.

הזוכה בתחרות ישתתף בכנס השנתי של ENBIS (הוצאות כלולות כמובן) בו הוא יציג את מסקנותיו.

פרטים נוספים באתר ENBIS.

תודותינו לרון קנת על המידע.

שתפו:

באותו נושא

כנס "מחאה 2023 – שיח מחקרי ראשוני"

קורסים ארציים בסטטיסטיקה לתלמידי תואר שני ושלישי, תשפ"ג

דילוג לתוכן