חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הצעה לשינוי בתקנון האיגוד

מועצת האיגוד מתחלפת במלואה מדי שנתיים: נשיא סגן נשיא מזכיר גזבר וחברים. לדעתנו יש יתרון שתתקיים המשכיות בפעילות המועצה, וזאת ניתן להשיג על ידי כך שבכל שנה יתחלפו כמחצית מחברי המועצה והמחצית האחרת תמשיך בתפקידה. אנו מציעים את התיקון הפשוט כלהלן:

במקום (סעיף 5 ב) : המועצה תיבחר על ידי חברי האיגוד אחת לשנתיים.

.הצעת השינוי (סעיף 5 ב) : חברי מועצה ייבחרו לתקופה של שנתיים.

נשאף לכך שנשיא וסגן נשיא יבחרו בשנים מתחלפות, כמו גם הגזבר והמזכיר. נבחין בין תקופת המעבר להתנהלות הרגילה: בשנה הבאה, אם התיקון יתקבל, נחליף נשיא ומזכיר ושני חברי מועצה. השאר יוותרו במועצה (או יוחלפו למינוי של שנה). בשנה אחר כך נחליף סגן נשיא גזבר וחבר מועצה אחד.

אחר כך נמשיך כאשר כל אחד מהמינויים החדשים הוא לשנתיים, ולכן בכל שנה נערכות בחירות לחלק מחברי המועצה.

ההצעה מונחת לפניכם לדיון, כמתבקש בתקנון. אנא הגיבו דרך האתר. ההצעה תידון רשמית באסיפה הכללית שתיערך ביום ד' 4.6.2008

שתפו:

באותו נושא

בחירות למועצת האיגוד, 2024

פורסם:

קול קורא להגשת מועמדויות לפרסי האיגוד 2024

קורסים ארציים בסטטיסטיקה לתלמידי תואר שני ושלישי – תשפ"ד

דילוג לתוכן