בחירות למוסדות האיגוד

לכל חברי האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה שלום.

הבחירות הקרובות למוסדות האיגוד תתקיימנה ביום הכנס השנתי הוא יום 23/05/2013.
מסיימים את תפקידם: רון קנת, לואיזה בורק, ישראל פרמט ויוסי לוי.
יש לבחור נשיא, שלושה חברי מועצה, ושלושה חברים לועדת הביקורת.

ועדת הבחירות פונה לחברי האיגוד ומבקשת להציע לה שמות מועמדים לתפקידים הנ"ל.
את הצעותיכם נא לשלוח  ליו"ר הועדה ישי ויסמן לכתובת
ieriw01@ie.technion.ac.il
לא יאוחר  מ- 01/03/2013 .

 בברכה,
ועדת הבחירות
ישי ויסמן
יואב בנימיני
יעקב ריטוב

שתפו:

באותו נושא

Few and Zero Shot Learning workshop (11 Dec 2022)

קול קורא לשיתוף פעולה בין האקדמיה למשרדי ממשלה ושלטון מקומי לשנת 2022

הסקה סיבתית

דילוג לתוכן